Mēs informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpiniet pārlūkošanu vietnē vai noklikšķinot uz pogas Piekrītu, lai apstiprinātu sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātos sīkdatnes.

Piekrītu Plašāku informāciju par sīkdatnēm varat atrast šeit

Lietošanas noteikumi

Šie noteikumi ir saistoši visām personām, kuras lieto andele.lv un kuras piesaka, apmaksā un/vai izvieto sludinājumus andele.lv

Lai ievietotu sludinājumu, lietotājam ir pienākums andele.lv izveidot savu profilu, norādot nepieciešamo informāciju.

Lietotājs jebkurā brīdī var labot savu informāciju, izņemot e-pasta adresi, kas tiek izmantota lietotāja identificēšanai.

Sludinājuma ievietotājs ir atbildīgs par sludinājuma saturu un informācijas patiesumu, kā arī par intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu.

Mums ir tiesības bez paskaidrojumiem dzēst sludinājumus un izveidotos profilus, kā arī pārvietot sludinājumus uz atbilstošu sadaļu, ja sludinājums vai tā saturs neatbilst šiem Noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām.

Ja par sludinājumu ir veikta samaksa, bet sludinājums tiek dzēsts kā šiem Noteikumiem vai normatīvajiem aktiem neatbilstošs, tad samaksa netiek atmaksāta.

Publicētajam saturam jābūt precīzam un skaidri saprotamam, kā arī saistītam ar piedāvāto preci vai pakalpojumu.

Sludinājumam ir jābūt atbilstošā kategorijā, aizliegts ievietot vienāda satura sludinājumus dažādās kategorijās.

Sludinājumus drīkst ievietot tikai latviešu, krievu vai angļu valodā.

Sludinājumus, īpaši virsrakstus, jāraksta skaidri un salasāmi, nelietojot tekstu ar LIELAJIEM BURTIEM, r e t i n ā t u tekstu un dažādus ne-burtu simbolus.

Papildinformācija un kontakti (piemēram, tālruņu numurs) jānorāda tikai tam paredzētajos laukos, nevis sludinājuma tekstā.

Tālruņa numuru var pievienot savā profilā, to labojot.

Ja tiek pievienota fotogrāfija, tad tai obligāti jābūt atbilstošai sludinājuma saturam un jāattēlo piedāvātā prece vai pakalpojums.

Nedrīkst vienlaikus ievietot vairākus sludinājumus ar vienādu vai līdzīgu saturu, vienam uzņēmumam vai personai veidot vairākus profilus un ievietot sludinājumus citas personas vārdā.

Sludinājuma tekstā un pievienotajos materiālos (arī vietnē, uz kuru ved sludinājums) aizliegts iekļaut saturu, kas aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālo īpašumu;reklamē, piedāvā vai veicina piramīdveida shēmas, neatļautas sacensības, ķēdes vēstules, mēstules un tamlīdzīgas lietas;reklamē, piedāvā vai veicina preču vai pakalpojumu izplatītāju piesaistīšanu, "darbu internetā" vai tamlīdzīgus nekonkrētus darba vai peļņas piedāvājumus;reklamē apmaksātu darbu, sākumā prasot kandidāta vai darbinieka nodevu, ieguldījumu vai iemaksu;reklamē vai piedāvā ieročus, munīciju, speciālos līdzekļus un to sastāvdaļas vai darbības ar tiem;ir pornogrāfiska vai erotiska rakstura vai kur tiek reklamēti ar pornogrāfiju vai erotiku saistīti pakalpojumi (tajā skaitā intīmpakalpojumi);reklamē uzņēmumus, zīmolus, preces vai pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegta licence vai atļauja, bet tāda ir nepieciešama;pārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības vai pieklājības normas;pārkāpj normatīvo aktu prasības; ir aizliegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem; kam piemērojamas īpašas reklāmas prasības, bet tādas nav ievērotas; ir nepatiess, diskriminējošs, ļaunprātīgs vai pretlikumīgs; reklamē vai satur informāciju par aizliegtām precēm vai pakalpojumiem; satur cita veida informāciju, ietekmē vai var ietekmēt normālu andele.lv darbību vai drošību.

Ja lietotājam ir pretenzijas par mūsu pakalpojumiem vai andele.lv darbību, tad aicinām vispirms sazināties ar mums, aprakstot notikušo situāciju un sūtot e-pasta vēstuli uz adresi: [email protected]

Ja sūdzība vai pretenzija tiek atzīta par nepamatotu, patērētājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās strīdu alternatīvās risināšanas iespējas. Tāpat patērētājam ir tiesības vērsties un saņemt palīdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, pie ārpustiesas strīdu risinātāja (ja tāds ir izveidots) vai tiesā.

Ja strīdus neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikā piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Tiesas piekritība tiek noteikta pēc andele.lv juridiskās adreses prasības celšanas brīdī.

Mums ir tiesības jebkurā brīdī ieviest izmaiņas Noteikumos, kā arī vienpusēji mainīt maksājumu kārtību un cenas. Visas izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas andele.lv un ir attiecināmas uz visiem sludinājumiem, kas tiek publiskoti pēc izmaiņu spēkā stāšanās.